Veldwerk labs

Veldwerk labs

Alle drie de veldwerk labs beginnen in het eerste deel met een rondgang/ excursie langs een selectie van de verkozen Top 10 locaties in de regio en eindigen met een booronderzoek op een bepaalde locatie.

  • Veldwerk lab in Vlaardingen voorziet in een excursie, gezamenlijk met de AWN en vrijwilligers opgezet, om nader inzicht te krijgen in de burcht van graaf Dirk III. Het onderzoek richt zich daarbij op het opsporen van de omgrachting van een mottekasteel dan wel een ringwalburcht.
  • Veldwerk lab in Dordrecht voorziet in een excursie langs een selectie van Top 10 locaties in de regio en eindigt in het buitenplaatsenlandschap van het Eiland van Dordrecht. Dijkdoorbraken en overstromingen hebben het landschap hier ingrijpend hervormd. In het booronderzoek voor burgers en vrijwilligers wordt op zoek gegaan naar het landschap dat tijdens de St. Elizabeth vloed verdronken raakte.
  • Veldwerk lab in Voorschoten/Wassenaar/Leidschendam-Voorburg zal plaatsvinden in de Wassenaarse Duinen en nationaal park Hollandse Duinen: boren met scholieren en burgers op het terrein van Dunea en op zoek naar tot nu toe onbekende Romeinse archeologische resten. De vorming en afzetting van Jonge Duinen over deze mogelijke resten heen, maakt een zoektocht spannend en noodzakelijk.

Het concept programma voor de veldwerk labs zal in de drie genoemde gemeenten (regio 1, 2 of 3) dezelfde opzet hebben:
-10.00 Welkom, Introductie ZHAAP, uitslag top 10 verkiezing hotspots van regio 1, 2 of 3
-10.30 uur Excursie (eigen auto’s) hotspot selectie
-14.00 uur Excursie, booronderzoek