Geo-archeo labs

Geo-archeo labs

In januari en februari zijn in de regio’s Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg 3 workshops ‘geo-archeo labs’  georganiseerd, waarin werd kennisgemaakt met de onder- en bovengrond van Zuid-Holland. Hiervoor werden tien verschillende kaarten van onder- en bovengrond en archeologieinnederland.nl (RCE) onderzocht en geïnterpreteerd, met als resultaat Top10 verkiezingen van archeologische-geologische hotspots van Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg en omgeving.

De geo-archeolabs waren een groot succes!!! Met elkaar is een mooie lijst van 101 (!) kandidaat locaties samengesteld die ter verkiezing op de TOP10 van Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg en omgeving zijn gezet.

Bekijk de einduitslag van de TOP10 verkiezingen en de gehele lijst met mooie plekken rond Dordrecht, Vlaardingen en Leidschendam-Voorburg op zhaap.nl/top10verkiezing!!