Excursie Vlaardingen en omgeving

Excursie Vlaardingen en omgeving

De gedeelde eerste plaats is voor de Terp van Vlaardingen en voor het Educatief Archeologisch Erf, na bekendmaking van de uitslag werden beide locaties bezocht tijdens de excursie.

In de Steentijdhut vertelde Jurrien Moree over de geschiedenis van het Archeologisch Erf, waarna in de buitenlucht de replica van de boomstamkano werd bewonderd. Bekijk de twee filmpjes die hiervan zijn gemaakt: filmpje 1 en filmpje 2.

Op de Markt in Vlaardingen bij de Grote Kerk, legde Tim de Ridder, uit over de 1000 jaar geschiedenis van Terp van Vlaardingen en het DNA onderzoek dat hier is uitgevoerd waarmee huidige Vlaardingers met verre voorvaderen werden verbonden.

Ook werden in de ijzige kou de Broekpolder (2e plaats) en de Vlietlanden (3e plaats) bezocht tijdens de excursie waarbij de duidelijk hoger gelegen positie van de Broekpolder werd waargenomen. De ophoging heeft met de recente geschiedenis van de Broekpolder te maken. 5000 jaar geschiedenis van natuur en cultuur in dit bijzondere gebied komen tot uiting in de drie projecten in de polder: 1. De Ruigte, waar de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaat, 2. Het Klauterwoud, een klauter- struin- en speelgebied voor avontuurlijke kinderen, en 3. De lange geschiedenis van de nummer 1, het Educatief Acheologisch Erf.
De Vlietlanden zijn een van de laatst intact gebleven laagveen gebieden in Europa. Zodoende ligt het gebied enkele meters hoger dan de omringende polders. Dit is een goede representatie van het algemeen landschap in Zuid Holland voordat men in de Middeleeuwen begon met het wegmalen van water en het inpolderen van verschillende gebieden.  En daarmee zijn de Vlietlanden een terechte nr. 3. Na van het schitterende uitzicht van de Vlietlanden, spoedden de geheel verkleumde excursiegangers (de voetafdrukken in de modder op de dijk bevroren zelfs!) zich naar de binnen warmte.

Als laatste excursiepunt werd de fascinerende tentoonstelling over de archeologie in het Vlaardinger Museum (gedeelde nr. 7) bezocht, die beëindigd werd met de werkelijke boomstamkano, die die ochtend nog op het Educatief Archeologisch Erf bewonderd werd.