Missie

Missie

Om het publiek een nieuwe kijk op hun omgeving te bieden en hen het samengaan van archeologie en aardkunde te laten ervaren……

Doel van het project ZHAAP is om inwoners van Zuid-Holland van uiteenlopende leeftijden, een nieuwe kijk op hun omgeving te bieden en te laten ervaren met betrekking tot archeologie en aardkunde. Het project heeft ten eerste als doel onderzoeken en begrijpen van de verbinding tussen natuurlijke landschapsvormen en archeologische vindplaatsen. Ten tweede zal ZHAAP de bewoners van Zuid-Holland bewust maken van het al dan niet blijvend en duurzaam effect van een vestigingskeuze die ooit gemaakt is in een ver verleden. Daarmee wordt er meer begrip gekweekt voor de bodem als archief en de bodem als waarde bij wonen en recreëren. Hiermee worden uiteindelijk de beleving, de identiteit van streek en buurt, het landschap en de inrichting, én de bijbehorende historie dichter bij het publiek gebracht.