Activiteiten

Activiteiten

Het project ZHAAP brengt de vorming van het landschap en de vondsten binnen de archeologie met elkaar in verband. Door middel van gezamenlijk onderzoek wordt zichtbaar gemaakt hoe geologische processen zijn invloed hebben gehad op het vestigen door mensen op cruciale plekken in Zuid-Holland. Ook worden de natuurlijke processen inzichtelijk voordat, tijdens en nadat men zich gevestigd heeft. Hierbij wordt steeds de vraag gesteld: Maar waarom heeft men zich nu juist daar gevestigd? Kennis opdoen over deze bijzondere plekken, die na honderden tot duizenden jaren nog steeds zichtbaar zijn, moet bijdragen aan een besef en betekenis van duurzaamheid in het landschap.
Het project is innovatief door het bijeenbrengen van twee vrijwilligersgroepen (erfgoed en natuurbeheer) in een aansprekend consortium in een gezamenlijke zoektocht naar landvormen en archeologie binnen de eigen regio. Zowel de interdisciplinaire inhoud als vorm (Workshop/Veldexcursie, Educatief Project, Fietsroute en Reizende Tentoonstelling/(ook op) YouTube) is op deze schaal en wijze nog niet eerder georganiseerd en uitgevoerd. Hieronder staat puntsgewijs beschreven hoe het project dit tot stand wil laten komen.

  • Bekendheid voor het project vergroten door middel van de gemeentelijke en regionale netwerken én de grootste vrijwilligersorganisaties Erfgoedhuis Zuid-Holland en De Groene Motor (via bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven, websites en facebook).
  • Een Interdisciplinair Educatief Project door middel van erfgoedlessen, een beeldende kunst project en een tentoonstelling daarvan op twee basisscholen in Leidschendam.
  • Openbaar toegankelijke archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd in de regio’s Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht.
  • Drie workshops ‘geo-archeo labs’ in Leidschendam, Vlaardingen en Dordrecht om kennis te maken met tien verschillende kaarten van onder- en bovengrond en archeologieinnederland.nl (RCE), die gezamenlijk onderzocht en geïnterpreteerd worden.
  • Top10Verkiezingen (via sociale media en ambassadeurs) van plaatsen in Zuid-Holland als zijnde die locaties waar archeologie en geologie samengaan, waar landvormen bepalend zijn voor menselijk gedrag (archeologische-geologische hotspots).
  • Gastlessen op scholen door ‘top 10 ambassadeurs’ om de verkiezing onder de aandacht te brengen en om reclame te gaan maken voor de veldwerk labs waar scholieren aan deel kunnen nemen.
  • Drie veldwerk labs (met booronderzoek) waarbij vrijwilligers en scholieren gaan boren op een selectie van de verkozen locaties. Tijdens deze labs zal filmmateriaal worden verzameld als onderdeel van de latere Reizende Tentoonstelling.
  • Ontwikkeling van drie fietsroutes langs de Top10 verkozen archeologische-geologische hotspots in Voorschoten/ Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht.
  • Een Reizende Tentoonstelling op openbare plekken als bibliotheken, gemeentehuizen en bezoekerscentra om de combinatie van landschap en topvondsten naar voren te brengen voor een algemeen publiek.
  • Lancering YouTube kanaal – aansprekende sfeerfilms over de uitslag van de verkiezingen, veldexcursies, en de hotspots