Home

Home

Hoe verhoud je je als mens tot de historie van je omgeving en hoe breng je dat in verband met archeologische vondsten in het landschap? Door meer kennis van de eigen omgeving en de bewoningsgeschiedenis zal het gevoel van plaats herkenning en trots toenemen. Stelt dat de bewoner wellicht in staat zijn streek of regio als anker te zien in een steeds meer globaliserende samenleving? Met het project ZHAAP (Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek) wordt de archeologie en aardkunde in de omgeving van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen en Dordrecht onderzocht als een afspiegeling op dit gebied van de provincie Zuid-Holland.

Op vrijdagmiddag 19 januari heeft in Leidschendam de kick-off plaatsgevonden van het bijzondere publieksproject ZHAAP! Geïnteresseerd!? Download de Flyer ZHAAP !